måndag, augusti 30, 2021

Mamma dog!

Mår i dag? Status på måendet= på en skala 1-5
1 är helt värkfri och glad.
2 ledvärk och glad
3 ledvärk och ledsen
4 värk överallt men glad
5 värk överallt men ledsen
ja så är det idag. Mamma dog på förmiddagen den 22 juli 2021. väderleken är =Sol och moln.